Monday, March 3, 2014

"Św. Roderyk miał dwóch braci. Jeden został muzułmaninem, drugi porzucił wiarę.", technika własna, 100x81, kolekcja prywatna M.S.


VITA. PASSIO. MIRACULA.

Swoim życiem święci wyznaczają granicę, do której człowiek może wzlecieć w człowieczeństwie. Wedle uproszczonego schematu są dobrzy od pierwszego oddechu aż po ostatni. Faktycznie są ludźmi wewnętrznych zmagań ze sobą, często z otoczeniem. Nie są pozbawieni wad. Wybitni geniusze poświęcenia. Czasami proponowane przez nich wzory życia bywają nieaktualne, jednak niektóre z nich powracają z nową wyrazistością.
Aureola, jaką się legitymują, jest odblaskiem dobra, któremu się oddają. W uznaniu cnót otrzymują najwyższe wyróżnienie. Biorą na siebie ciężar swoich trudnych czasów. Częstokroć nie pojmujemy ich roli, cierpień, doświadczeń, ponieważ zbyt powierzchownie patrzymy na odległą i niedawną przeszłość. Problem ich świętości jest tajemnicą. Nie sposób dotrzeć do tego, co w nich najgłębsze i najistotniejsze.
Współcześni święci znoszą prześladowanie, występują przeciw krzywdzie, uczą czytania analfabetów, doglądają starych i nieszczęśliwych, Żyją wśród nas. Rozmawiamy z nimi, podajemy im dłonie na powitanie lub słuchamy, co mówią. 
Ogromna większość z nich nigdy nie będzie wyniesiona na ołtarze.