Monday, March 3, 2014

"Św. Roderyk miał dwóch braci. Jeden został muzułmaninem, drugi porzucił wiarę.", technika własna, 100x81, kolekcja prywatna M.S.


No comments:

Post a Comment