Monday, March 3, 2014

VITA. PASSIO. MIRACULA.

Swoim życiem święci wyznaczają granicę, do której człowiek może wzlecieć w człowieczeństwie. Wedle uproszczonego schematu są dobrzy od pierwszego oddechu aż po ostatni. Faktycznie są ludźmi wewnętrznych zmagań ze sobą, często z otoczeniem. Nie są pozbawieni wad. Wybitni geniusze poświęcenia. Czasami proponowane przez nich wzory życia bywają nieaktualne, jednak niektóre z nich powracają z nową wyrazistością.
Aureola, jaką się legitymują, jest odblaskiem dobra, któremu się oddają. W uznaniu cnót otrzymują najwyższe wyróżnienie. Biorą na siebie ciężar swoich trudnych czasów. Częstokroć nie pojmujemy ich roli, cierpień, doświadczeń, ponieważ zbyt powierzchownie patrzymy na odległą i niedawną przeszłość. Problem ich świętości jest tajemnicą. Nie sposób dotrzeć do tego, co w nich najgłębsze i najistotniejsze.
Współcześni święci znoszą prześladowanie, występują przeciw krzywdzie, uczą czytania analfabetów, doglądają starych i nieszczęśliwych, Żyją wśród nas. Rozmawiamy z nimi, podajemy im dłonie na powitanie lub słuchamy, co mówią. 
Ogromna większość z nich nigdy nie będzie wyniesiona na ołtarze.

No comments:

Post a Comment