Monday, January 9, 2012

HOMogaMIA

HOMOGAMIA
HOMO GAMIA
HO MO GA MIA
H O M O G A M I A
H  O  M  O  G  A  M  I  A
M   O   M   O   G   A   M   I   A
H    O    M    O    G    A    M    I    A
 H     O     M     O     G     A     M     I     A
H      O      M      O      G      A      M     I      A
H       O         M        O                   A       M       I       A
H        O        M                                             M        I        ASunday, January 8, 2012

ART PRIDE - Gay Art From PolandSzymon Kurpiewski na obrazach Plaża i Prysznic (2008) przedstawia obejmującą się parę dwóch młodych mężczyzn na plaży oraz pod prysznicem. Na tych anonimowych portretach zmysłowość ciał przeniknięta jest emocjami, widać że jest to sztuka na temat związku i uczuć, która powstała z inspiracji osobistymi przeżyciami artysty po rozstaniu z partnerem. Obrazy olejne wykonane są w oparciu o fotografie, które artysta przenosi na płótno z pamięci, dokonując halucynogennego uproszczenia formy. Ta transformacja oddaje sposób widzenia, który jest obecny we wspomnieniach w miarę upływającego czasu, gdy szczegóły rozmywają się i pozostaje esencja doświadczenia wspólnej bliskości i wzajemnego pragnienia. Deformacja cielesnej figuracji wynika z tego subiektywnego procesu pamięci, zapominania i bycia zapominanym, a jednocześnie chęci uwiecznienia tego specjalnego momentu bycia razem. Na obrazach wygląda to tak, jakby postaci falowały pod wodą i tonęły.

fragmenty tekstu z książki ART PRIDE. Gay Art from Poland. Polska sztuka gejowska Pawła Leszkowicza, tłumaczenie: Marcin Łakomski.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szymon Kurpiewski’s paintings Plaża (Beach) and Prysznic (Shower, 2008) depict an embracing couple of young men on the beach and in the shower. In these anonymous portraits, the sensuality of the bodies is filled with emotion: clearly, these works are about relationships and feelings inspired by the artist’s personal experience of a partner leaving. The oil paintings are based on photos, which the artist reproduces on the canvas from memory in a hallucinatory simplification of forms. The transformation represents the working of memory, as the passage of time blurs details and all that remains is the essence of the experience of a shared closeness and mutual desire. The deformed figuration of bodies is a product of the subjective process of memory, forgetting and being forgotten, and the need to perpetuate the special moment of togetherness. The figures in the paintings seem to be floating under water, sinking…


text excerpt from ART PRIDE. Gay Art from Poland. Polska sztuka gejowska by Paweł Leszkowicz,
translation: Marcin Łakomski.