Friday, March 21, 2014

‘Św. Dionizy, autor siedmiu listów o moralności’ technika własna, 120x90 kolekcja prywatna M.L.


No comments:

Post a Comment