Friday, November 21, 2014

"Św. Onezym zbiegł przed prześladowaniami do Rzymu gdzie spotkał św. Pawła", 100x80, akryl/płótno


No comments:

Post a Comment